Your slogan here

แคบหมู

ร้านแคบหมูแม่หลวงแอ้ว ศูนย์ขายอาหารเหนือ ของฝากภาคเหนือ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ของฝากลำพูน เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00น. แม่หลวงแอ้ว ทุกเมนูสร้างสรรค์ เกิดมาจากความต้องการรักษา เมนูอาหารดั้งเดิม จากท้องถิ่นให้คงไว้ไม่ให้สูญหายไปตามเวลา - http://www.kapmoo.com/